Publicerad: 2016-02-08 09:29 | Uppdaterad: 2016-02-08 13:15

"Att förlora ett barn i självmord" - NASP Nyhetsbrev nr 2

Nu har årets andra Nyhetsbrev skickats ut till våra prenumeranter och det finns också att läsa i sin helhet på vår Nyhetsbrevssida.

Vill du prenumerera på NASP:s Nyhetsbrev som utkommer cirka två gånger i månaden och på så sätt först ta del av nya forskningsrön och självmordspreventiva aktiviteter? Anmäl dig som prenumerant genom vårt formulär.

Har du någon självmordspreventiv aktivitet du vill sprida genom NASP:s Nyhetsbrev? Kontakta i så fall redaktör Rigmor Stain (rigmor.stain@comhem.se)