Publicerad: 2021-11-11 12:12 | Uppdaterad: 2021-12-14 16:26

Att förlora ett barn är förknippat med en förhöjd risk att drabbas av ischemiska hjärtsjukdomar

Illustration of a human heart
Foto: Getty Images.

Att förlora ett barn är en extremt stressande livshändelse med potentiellt långsiktiga hälsokonsekvenser. Att förlora ett barn är förknippat med en förhöjd risk att drabbas av ischemiska hjärtsjukdomar. Detta enligt en studie vid Karolinska Institutet publicerad i PLOS Medicine.

Att förlora ett barn är en av de mest extrema stressfaktorerna, med potentiellt långsiktiga hälsokonsekvenser för föräldrarna. Kunskapen om sambandet mellan förlusten av ett barn och risken för ischemiska hjärtsjukdomar är dock mycket begränsad. En nyligen publicerad studie av Dang Wei och hans kollegor visar att föräldrar som förlorade ett barn hade en ökad risk för ischemiska hjärtsjukdomar och akut hjärtinfarkt. Resultaten som visade att det även fanns ett samband vid förluster av barn på grund av onaturliga orsaker och att risken för akut hjärtinfarkt var högst under den första veckan efter förlusten kan tyda på att stressrelaterade mekanismer också kan bidra till de observerade sambanden.

Forskarna genomförde en populationsbaserad kohortstudie med 6,7 miljoner föräldrar från Danmark och Sverige för att undersöka sambandet mellan förlusten av ett barn och föräldrarnas risk för ischemiska hjärtsjukdomar.

Krisztina László
Krisztina László. Foto: Privat.

Vilka är de viktigaste resultaten av er studie?

"Vi kom fram till att förlusten av ett barn var förknippad med en ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom och akut hjärtinfarkt. Sambandet observerades inte bara om barnet dog av hjärt-kärlsjukdomar eller andra naturliga orsaker, men också vid onaturliga dödsfall. Risken för akut hjärtinfarkt bland sörjande föräldrar var mer än tre gånger högre veckan efter förlusten och cirka 20 procent högre på lång sikt jämfört med föräldrar som inte hade förlorat något barn", säger Krisztina László, studiens sista författare.

Dang Wei
Dang Wei. Foto: Privat.

Hur genomfördes studien?

"Vi genomförde en populationsbaserad kohortstudie med 6,7 miljoner föräldrar till barn som registrerades i det danska födelseregistret under 1973-2016 och i det svenska födelseregistret under 1973-2014. Information på individnivå om kohortmedlemmarnas socioekonomiska, demografiska och hälsorelaterade faktorer, inklusive utfallen, hämtades genom en samkörning av flera rikstäckande register", säger Dang Wei, doktorand.  

 

Vilka är nästa steg i forskningen?

"Vi studerar just nu sambandet mellan att förlora ett barn och risken för andra hjärt- och kärlsjukdomar hos föräldrarna. Det skulle också vara intressant och viktigt att veta mer om de underliggande mekanismerna för sambanden mellan smärtsam förlust och hjärt-kärlsjukdomar", säger Dang och Krisztina.

 

Läs publikationen

Death of an offspring and parental risk of ischemic heart diseases: A population-based cohort study.
Wei D, Janszky I, Fang F, Chen H, Ljung R, Sun J, Li J, László KD
PLoS Med 2021 Sep;18(9):e1003790

Kontakt

Dang Wei Postdoktor