Publicerad: 2020-06-18 18:49 | Uppdaterad: 2020-06-18 18:56

Att förbereda inför och tänka på under semestern

Snart ska de flesta av oss gå på efterlängtad semester. Men innan vi går finns det några saker vi behöver ha koll på.

Information inför sommar och semester glöm inte att

 • registrera din semester i PA-webben
 • lägga in frånvaromeddelande i Outlook
 • lägga in frånvaro i telefonen
 • komma överens med dina kollegor inom avdelningen, enheten eller kliniken hur ni ska hantera varandras postfack
 • skriva på tavlan vid din arbetsplats när du är tillbaka.

Om du eller ditt barn blir sjuk(t) under semestern

Om du skulle bli sjuk under semestern ska du sjukanmäla dig till din chef och avdelningsadministratör på sjukdomens första dag. Om anmälan inte görs från första sjukdagen behöver du lämna in läkarintyg som gäller från första sjukdagen.

Om ditt barn insjuknar under semestern så måste du meddela din chef och sedan registrera VAB i PA-webben samma dag som barnet insjuknar. Detta för att säkerställa att semesteravdraget blir rätt på lönen.

Lösenordsbyte

Bra att veta i semestertider om lösenord:

Var 6:e månad behöver du byta lösenord. Under semestertider är det inte säkert att du kan få hjälp direkt. Därför är det klokt att byta lösenord strax innan du går på semester, så är du säker på att ditt lösenord inte hinner gå ut under sommaren.

 1. Försök byta lösenord själv. Läs hur du går tillväga på medarbetarportalens sida för konton och lösenord. Här hittar du även information om hur du byter lösenord i vår miljö, om du är inloggad på medarbetarportalen.
 2. IDAC-supporten kan hjälpa dig med ditt centrala KI-lösenord.

Administrationens bemanning i sommar

Här kan du läsa vilken stödverksamhet som är tillgänglig under semesterveckorna.

Service och underhållenheten

 • Service och underhållsenheten är bemannad alla veckor i sommar.
 • Mejla gärna dina frågor, felanmälningar och övrigt till vår gruppbrevlåda: serviceunderhall@dentmed.ki.se
 • Passerkort för tillfälligt bruk samt parkeringstillstånd kan hämtas hos oss (gäller även efter sommaren)

Ekonomienheten

 • Ekonomienheten är bemannad alla veckor, med undantag för vecka 30–32.
 • Beställningar bör i möjligaste mån undvikas mellan 8/6–7/8, då vi måste ha samtliga fakturor som avser perioden reglerade och klara senast den 2/7.

HR-enheten

HR-enheten har samordnat sin semester till juli för att möjliggöra bemanning under hela juni och augusti.

IT-enheten

 • Dentmed support hjälper dig med IT-problem hela sommaren: 08-524 880 60.
 • IT-enheten är bemannad alla veckor.
 • Om du planerar att arbeta i sommarstugan eller på annan plats, glöm inte att i god tid kontrollera att uppkopplingen fungerar.

Kommunikation

Om du blir kontaktad av media i sommar ska du meddela vår kommunikatör Anna Manfredsson. Här finns tips och råd inför en intervju. Anna är även tillgänglig för akuta kommunikationsfrågor, till exempel vid någon typ av kris.

Bemanning bland chefer, administratörer och övrig administrativ personal