Publicerad: 2015-06-25 11:28 | Uppdaterad: 2015-06-29 13:42

Att återskapa underlivet

Hannes Sigurjónsson är en av de plastikkirurger på Karolinska Universitetssjukhuset som genomför rekonstruktion efter könsstympning med en ny metod. Det ger drabbade kvinnor möjligheter till både minskat lidande och ökad livskvalitet. Bakom patienten finns alltid ett multidisciplinärt team.

Hannes Sigurjonsson

Metoden är relativt ny, samtidigt visar resultaten att den fungerar väl och minskar lidandet för de flickor och kvinnor som behandlas, både med till exempel hänsyn till smärta i underlivet och känsel i klitoris, säger plastikkirurgen Hannes Sigurjónsson som tillsammans med kollegan Kalle Lundgren utför rekonstruktionerna.

Han menar också att för de som har fått genomföra rekonstruktionen av underlivet är samtidigt den psykologiska delen av att få bli återställd och känna sig hel viktig.

-För många handlar det även om att få möjlighet att bearbeta ingreppet som oftast gjorts under våld som barn. Många kvinnor upplever att de blivit utsatta för ett brott, som det också är. Könsstympning är brott mot grundläggande mänskliga rättigheter, och mot barns rättigheter.

Metoden för rekonstruktion utförs i några länder i Europa och har även utförs i vissa afrikanska länder. De studier som hittills har publicerats kommer främst från Frankrike och ett par studier från bland annat Burkina Faso.

I e-tidningen KMagasin, som ges ut av Karolinska Universitetssjukhuset, kan du läsa hela artikeln om rekonstruktion efter könsstympning och där finns även mer information om könsstympning och länkar till UNICEF:s arbete mot detta.