Publicerad: 2016-10-18 07:09 | Uppdaterad: 2016-10-20 15:50

Återvänder till KI med nya modeller för att forska om Alzheimers

Per Nilsson. Foto: Selma Wolofsky.

Hallå där Per Nilsson, Alzheimerforskare vid sektionen för neurogeriatrik. Du har nyligen flyttat tillbaka till Karolinska Institutet efter sju år vid det japanska forskningsinstitutet RIKEN, vad har du arbetat med där?

– Jag har studerat två aspekter av hur peptiden amyloid beta, som orsakar Alzheimers sjukdom, metaboliseras (omsätts) i nervcellen.

Det ena forskningsområdet har handlat om autofagi, cellens system för att ta hand om skräp som också är förändrat i Alzheimers. Vi har funnit att autofagi inte bara bryter ner amyloid beta utan också styr utsöndringen av peptiden från nervcellerna. Det var helt okänt sedan tidigare och har ökat förståelsen för hur amyloid beta kommer ut ur cellen där det bygger upp amyloid beta-placken. Vi upptäckte att när vi tog bort autofagin samlades amyloid beta inuti nervcellerna som då dog vilket ledde till försämrat minne hos mössen.

I ett annat projekt har vi identifierat vilka somatostatin receptorer som reglerar neprilysin, det enzym som bryter ned amyloid beta vilket kan spela en viktig roll i utvecklandet av Alzheimers.

Vad ska din forskargrupp vid sektionen för neurogeriatrik arbeta med nu, och vilka ingår i gruppen?

– Vår forskning kommer att baseras på helt nya APP knock-in musmodeller för Alzheimers som jag kommer att ta med från Japan till Karolinska Institutet (KI). Vi kommer dels att fortsätta studera autofagins roll för amyloid beta-metabolismen. Detta genom att selektivt ta bort autofagifunktionen i nervceller, astrocyter och microglia, varav de två sistnämnda är en typ av hjälpceller i hjärnan.

I ett annat projekt kommer vi att försöka ta fram somatostatin-agonister för att aktivera neprilysin och på den vägen kunna minska mängden amyloid beta i hjärnan. Det skulle kunna bli början till en ny behandling för Alzheimer.

I gruppen jobbar Kalle Garpvall, medicinstudent, med sitt masterprojekt. Zhulin Zhou, medicinstudent från Beijing, Kina, som gör en tvåårig masterutbildning. Dr. Alina Codita som gör sin specialistutbildning i geriatrik, har byggt upp och jobbar på beteendelabb och sätter upp intressanta beteendestudier för djurmodeller för bland annat Alzheimers sjukdom.

Vad har du saknat mest med Sverige under dina år i Japan, och vad kommer du att sakna med Japan nu?

– Den svenska sommaren och bröd och ost, men den japanska maten är helt fantastisk så nu kommer jag att sakna all god sushi. Och förstås alla trevliga och hjälpsamma kollegor, men jag känner mig varmt mottagen vid NVS och det känns mycket bra!