Publicerad: 2015-01-26 12:57 | Uppdaterad: 2015-03-02 12:19

Återlämning av mänskliga kvarlevor till Nya Zeeland

I ett par uppmärksammade artiklar i Dagens Nyheter skildrades det ärende som Karolinska Institutet berett om återlämning av mänskliga kvarlevor till Nya Zeeland. Frågan ligger nu hos utbildningsdepartementet som vill påskynda processen så att återlämning kan ske snarast.

Karolinska Institutet har under 2014 återtagit den tidigare deponerade kraniesamlingen för att möjliggöra den inventering och dokumentation som krävs för att kunna hantera samlingen på ett värdigt och etiskt riktigt sätt.

Hanteringen av mänskliga kvarlevor involverar betydande etiska problem och historisk forskning krävs för att få fram tillförlitlig information. Återlämningsärenden är ofta komplexa och fordrar samarbete med mottagarinstitutioner.

I den här sortens ärenden är långa behandlingstider inte ovanliga och i det aktuella fallet har målet varit att få en överblick över hela den del av samlingen som rör utom-europiskt material, särskilt urbefolkningar, utöver individer från Nya Zeeland.

– De åtgärder som vidtagits för samlingen syftar till att för framtiden tillåta Karolinska Institutet att inta en mer proaktiv hållning vad gäller återlämningsärenden, och genomföra skyndsam handläggning av dessa, säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten i en kommentar.

Han beklagar också den långa handläggningstiden i det aktuella ärendet och välkomnar att regeringen vill skynda på processen.

Läs mer i ett pressmeddelande.