Publicerad: 2013-06-25 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-13 13:39

AstraZeneca storsatsar i nytt forskningscentrum på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet och AstraZeneca har slutit avtal om att etablera ett unikt gemensamt center för kardiovaskulära och metabola sjukdomar.

Det nya centret, "Karolinska Institutet/AstraZeneca Integrated Cardio Metabolic Centre" (KI/AZ ICMC) förläggs till Karolinska Institutet. Upp till sex forskargrupper med sammanlagt 20-30 forskare från AstraZeneca och Karolinska Institutet ska heltidsanställas vid centret. De kommer att ledas av en direktör som den gemensamma styrgruppen nu ska rekrytera.

Planerna på det translationella forskningscentret började ta form under vintern, och nu har de realiserats i ett färdigt samarbetsavtal. Under de första fem åren kommer AstraZeneca att bidra med sammanlagt upp till 100 miljoner USD, motsvarande cirka 650 miljoner kronor. Det innebär att det är det mest omfattande avtal som AstraZeneca slutit med en akademisk institution.

- AstraZeneca är med sitt starka forskningsfokus på kardiovaskulära och metabola sjukdomar en attraktiv samarbetspartner för Karolinska Institutet, säger Anders Hamsten, rektor för Karolinska Institutet. Vi tror att den nya samarbetsmodellen med samlokaliserade och fullt integrerade forskargrupper kommer att utgöra en framgångsfaktor för både industri och akademi.

Centrets mål är att identifiera och validera nya målmolekyler inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Särskilt fokus läggs på de strategiska forskningsområdena Cardiac Regeneration, Islet Health (Diabetes) och Diabetic Nephropathy. Genom det nära samarbetet hoppas parterna på en effektivare process i arbetet med att gå från grundforskning till läkemedelsprojekt som kan ge nytta för patienter och samhället.

- Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska forskningsuniversitet och vi är stolta över att utöka värt långvariga partnerskap med dem. Det här avtalet ger oss en spännande möjlighet att arbeta tillsammans på ett verkligen innovativt sätt, med en gemensam ledning och gemensamma forskningsmål. Det är ett tydligt exempel på hur vi önskar skapa en mer öppen forskningsmiljö, där världsledande forskare inom industri och akademi på ett mer kraftfullt sätt kan arbeta ihop för att upptäcka och utveckla nästa generations läkemedel, säger Menelas Pangalos, Executive Vice President, Innovative Medicines & Early Development på AstraZeneca.