Publicerad: 2007-12-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

AstraZeneca och Karolinska Institutet stärker samarbete

AztraZeneca och Karolinska Institutet har undertecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) med målet att arbeta fram ett övergripande och långsiktigt principiellt avtal om samarbete.

Uppbyggnaden av ett av världens främsta PET-centrum är ett exempel på redan existerande samarbeten mellan organisationerna.