Publicerad: 2010-12-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

AstraZeneca donerar en värdefull boksamling till KI

[PRESSMEDDELANDE 2010-12-03] Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet får ett mycket värdefullt tillskott när bioläkemedelsbolaget AstraZeneca donerar den innehållsrika så kallade Berzeliussamlingen.

Berzeliussamlingen består av cirka 3 000 verk av svenska storheter inom farmaci, kemi och medicin, som Carl Wilhelm Scheele, Torbern Bergman och Jacob Berzelius. Många av böckerna är rariteter från 1700- och 1800-talen, bland annat Carl Wilhelm Scheeles eget exemplar av den svenska farmakopén från 1775.

- Berzeliussamlingen står för en vetenskaplig tradition och har därmed fyllt en viktig roll för AstraZeneca. Nu är vi glada över att Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet fortsätter förvalta denna unika samling vetenskapshistoria. Jacob Berzelius var professor vid Karolinska Institutet i 25 år i början av 1800-talet, och det faktum att Karolinska Institutet fyller 200 år i år ger en extra dimension till det hela, säger Anders Ekblom, forskningschef vid AstraZeneca.

Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet, kommenterar gåvan:

- Berzeliussamlingen är en kulturskatt och en av landets främsta källor till vetenskapliga framsteg och upptäckter inom naturvetenskapen de senaste 300 åren. AstraZenecas donation ger Karolinska Institutet en internationellt sett mycket värdefull samling av kemi-, brunns- och medicinhistoria vilket ger ett historiskt band till den forskning som pågår här och nu.

Överlämningen sker idag fredag 3 december kl. 15-17 i Hagströmerbiblioteket i Haga Tingshus. Medverkar gör bland annat Harriet Wallberg-Henriksson rektor vid Karolinska Institutet, Anders Ekblom, forskningschef vid AstraZeneca, och Jan Trofast, vetenskaplig rådgivare vid AstraZeneca, och författare till boken Jacob Berzelius och Karolinska Institutet.

Om Hagströmerbiblioteket

Hagströmerbiblioteket, uppkallat efter Karolinska Institutets första rektor Anders Johan Hagströmer, bildades 1997 för att ta hand om de värdefulla samlingarna vid Karolinska Institutet och Svenska Läkaresällskapets bibliotek. Biblioteket har en av världens finaste medicinhistoriska boksamlingar. Hagströmerbiblioteket verkar för att tillgängliggöra samlingarna för såväl forskare som allmänhet. Ett virtuellt medicinhistoriskt bokmuseum, Bibliotheca Systema Naturae, som presenterar ett urval av samlingen har påbörjats på http://130.237.125.15/

För pressbilder och ytterligare information, kontakta: