Publicerad: 2012-02-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 15:55

Astra Zenecas avveckling i Södertälje är ett hårt slag mot svensk medicinsk forskning

Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson kommenterar Astra Zenecas beslut att avveckla stora delar av sin forskningsverksamhet i Södertälje.

– Detta är ett hårt slag mot svensk medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. När så mycket forskning nu försvinner från Sverige innebär det att vår konkurrenskraft försvagas rejält på det medicinska området och på sikt påverkas hela samhällsekonomin, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

– Det är helt nödvändigt att den medicinska forskningen på Karolinska Institutet samverkar med industrin för att Sverige ska kunna fortsätta att vara ledande i arbetet med att förbättra människors hälsa.

– Karolinska Institutet arbetar mycket aktivt för att öka samverkan med bland annat läkemedelsindustrin. Vi har genom åren haft många samarbeten med Astra Zeneca och att de nu lägger ner så stora delar av sin forskning är mycket oroande.

– Karolinska Institutet anser att det är angeläget att det humankapital som investerats i Södertälje räddas kvar. De som jobbar där idag är exceptionellt välutbildade och kunniga. Jag har sammankallat min ledning nu i eftermiddag för att analysera vad detta innebär och försöka ta fram lösningar för hur Karolinska Institutet kan bidra för att rädda svensk medicinsk forskning.

– Jag förväntar mig också att vi tillsammans med regeringen och andra parter kan hitta lösningar där den verksamhet som försvinner i Södertälje kan fortsätta i annan regi eller form.