Publicerad: 2014-12-15 10:38 | Uppdaterad: 2014-12-15 10:45

Astmaforskning i organismer utan lungor

Professor Sven-Erik Dahlén, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och Professor Robin Williams, Royal Holloway, London startar ett forskningsprojekt där organismer utan lungor används för astmaforskning. Forskningsprojektet finansieras via National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs).

Sven-Erik Dahlén och Robin Williams kommer att identifiera hur potentiella nya behandlingar för astma kan fungera på cellnivå för att vända och förhindra astmaattacker. För sin forskning kommer de att använda slemsvampar för att undersöka hur olika bittra smaksammansättningar får luftvägar, som är förträngda på grund av astma att slappna av.

Det här projektet kommer att fungera som ett världsledande exempel på hur man kan utveckla alternativ till djurmodeller i den grundläggande och prekliniska biomedicinska forskningen.

Det här är ett av fyra forskningsprojekt som finansieras via NC3Rs och arbetar för att bättre förstå den grundläggande biologin för mänsklig astma – utan användning av traditionella däggdjursmodeller.

NC3Rs har utmanat forskare att närma sig astmaforskning på ett helt nytt sätt, uppmuntrat dem att söka nya alternativ till däggdjurs lungor som skulle kunna användas i forskning för att ge värdefulla insikter i hur sjukdomen yttrar sig. NC3Rs har finansierat projekt som kommer att använda fruktflugor, zebrafiskar och kanske mest överraskande, en typ av jordlevande amöbor, känd som slemsvamp, för att bättre förstå hur astma utlöses och hur nya behandlingar kan fungera.

För mer information kontakta:

Professor

Sven-Erik Dahlen

Telefon: 08-524 872 03
Enhet: Experimentell astma och allergiforskning
E-post: sven-erik.dahlen@ki.se

Pressmeddelande NC3Rs - Studying asthma in slime moulds and other organisms without lungs

Information NC3Rs