Publicerad: 2013-05-27 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-26 16:31

Aspirin triggar kroppseget ämne som skyddar mot kognitionsstörningar efter kirurgi

Resolvin är ett ämne som produceras naturligt i kroppen av omega 3-fettsyror – en process som kan triggas av vanlig aspirin. I en ny studie beskriver forskare från Karolinska Institutet hur resolvin kan skydda mot den nedsättning av kognitiv förmåga som ofta drabbar opererade eller allvarligt sjuka patienter. Studien, som publiceras i FASEB Journal, ger ny kunskap om hur kirurgiska ingrepp i andra delar av kroppen påverkar hjärnan och neurologiska funktioner, vilket bidrar till kognitiv nedsättning.

Operationer eller allvarlig sjukdom leder ofta till en nedsättning av kognitiv förmåga hos patienten, särskilt hos äldre. Det kan visa sig i form av förvirring och långvariga störningar i bland annat minnesfunktioner, inlärning och koncentrationsförmåga. Mekanismerna för hur anestesi och/eller kirurgi kan orsaka nedsatt kognitiv förmåga är inte klarlagda, men forskarna bakom den aktuella studien har tidigare demonstrerat att inflammation, och inflammatoriska proteiner som cytokiner, spelar en viktig roll i att orsaka hjärninflammation och kognitiv nedsättning efter kirurgiska ingrepp.

I dag finns ingen effektiv behandling, men resultaten i den nya studien pekar på att det är möjligt att förebygga och behandla kirurgi-inducerad kognitiv nedsättning genom att utnyttja kroppens eget system för att dämpa den inflammation som orsakar nedsättningen. I denna prekliniska studie visade det sig att en engångsdos av aspirin-triggad resolvin D1 (AT-RvD1) före operation gjorde att kognitiva förmågor bevarades bättre. Behandlingen hade även effekt om den gavs 24 timmar efter operationen. Forskarna beskriver även hur kirurgiska ingrepp har en allmän påverkan på hjärnans funktion och bidrar till mekanismerna bakom neuroinflammation och minnesstörningar.

– Vi visar i studien att AT-RvD1 har betydelse för att minska minnesstörningar efter operation. Det var oväntat att AT-RvD1 har så tydliga effekter i centrala nervsystemet även när vi tillför det i den perifera cirkulationen i väldigt låga doser, säger forskaren Niccolò Terrando vid institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet, som lett studien.

– Aspirin fungerar anti-inflammatoriskt genom att sänka nivåerna av prostaglandiner och tromboxaner. Men aspirin kan tillsammans med omega 3-fettsyror också öka kroppens produktion av olika lipidmediatorer, bland annat gruppen resolviner där AT-RvD1 ingår, som häver inflammationen. Den här gruppen av ämnen är inte enbart anti-inflammatoriska utan bidrar också till läkning och återuppbyggnad av vävnad, vilket har betydelse för patienternas återhämtning. Vi hoppas att dessa kunskaper och fynd kan överföras till vården av opererade patienter för att förebygga nedsättningar i den kognitiva förmågan, säger professor Lars I Eriksson, ledare för forskningsgruppen bakom studien vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet och forskningschef samt överläkare vid anestesi-, operations- och intensivvårdskliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Studien har finansierats med anslag från bland andra Vetenskapsrådet Medicin, Torsten Söderbergs stiftelse och European Society of Anaesthesiology.

Publikation

Aspirin-triggered resolvin D1 prevents surgery-induced cognitive decline.
Terrando N, Gómez-Galán M, Yang T, Carlström M, Gustavsson D, Harding R, et al
FASEB J. 2013 Sep;27(9):3564-71