Publicerad: 2018-07-13 15:51 | Uppdaterad: 2018-08-14 14:43

Artikel om nanosafety i Nature Nanotechnology

Bengt Fadeel och Harri Alenius, professorer vid IMM, har tillsammans med kollegor från flera andra universitet och forskningsinstitut i Europa publicerat en översiktsartikel om nya, avancerade metoder för säkerhetsbedömning av nanomaterial i tidskriften Nature Nanotechnology. Artikeln bygger på resultat ifrån ett flertal olika EU-finansierade projekt, däribland FP7-NANOSOLUTIONS, där forskare vid IMM har medverkat och bidragit med kompetens inom toxikologi.

Läs artikeln: Advanced tools for the safety assessment of nanomaterials