Publicerad: 2017-10-25 12:01 | Uppdaterad: 2017-11-13 12:10

Artikel om biopsimetoder vid bröstcancer utsedd till omslagsartikel för "Cancer Cytopathology"

I en studie från Institutionen för Onkologi och Patologi på KI med författarna Roland Sennerstam, Bo Franzén och Gert Auer samt en medförfattare från Institutionen för molekylär medicin och kirurgi Hans Wiksell har frågeställningen huruvida diagnostisk biopsi är associerad med risk för spridning av cancerceller analyserats. En jämförelse har gjorts mellan finnålsbiopsi (FNAB från 1970-talet) och grovnålsbiopsi (CNB från 1990-talet).

Resultaten publiceras i artikeln "Core-needle biopsy of breast cancer is associated with a higher rate of distant metastases 5 to 15 years after diagnosis than FNA biopsy" vilken har valts ut till omslagsartikel för Cancer Cytopathologys oktobernummer 2017.

Cover Page Cancer Cytopathology issue 10

Publikation

Core-needle biopsy of breast cancer is associated with a higher rate of distant metastases 5 to 15 years after diagnosis than FNA biopsy

Sennerstam RB1, Franzén BSH1, Wiksell HOT2, Auer GU1.

Cancer. 2017 Oct;125(10):748-756