Publicerad: 2017-10-09 13:04 | Uppdaterad: 2017-10-10 15:59

Artificiell intelligens och global hälsa lyftes under institutionsbesök

När rektor Ole Petter Ottersen kom till institutionen för folkhälsovetenskap under sin turné runt Karolinska Institutet (KI), stod frågor om såväl artificiell intelligens som global hälsa i centrum. Han öppnade även för förändringar i incitamentssystemet för att stärka utbildningen.

KI:s ledning med nyinstallerade rektor Ole Petter Ottersen besöker under hösten samtliga institutioner för att träffa medarbetare och studenter i verksamheten. Institutionen för folkhälsovetenskap presenterade flera forskningsprojekt och sina studenter i masterprogrammet i global hälsa.

Nora Döring Ole Petter OttersenDoktoranden Nora Döring berättade om sitt forskningsprojekt ”Primary Prevention of Childhood Obesity”, som försökt hitta metoder och behandlingar som är effektiva för att förebygga barnfetma. Studierna i projektet visade att de testade metoderna inte hade någon signifikant effekt och nu måste forskarna studera närmare varför metoderna inte fungerar. Ole Petter Ottersen tog tillfället i akt att påpeka vikten av att presentera även negativa forskningsresultat.

– I allmänhet får inte negativa data tillräcklig uppmärksamhet, och det krävs uthållighet att få den typen av data att bli publicerad, säger Ole Petter Ottersen.

Nora DöringNora Döring var glad efter rektors besök.

– Det känns väldigt bra att rektor kommer hit och lyssnar på oss, och han fick oss att känna att arbetet vi gör inom folkhälsa är viktigt. Det är också toppen att han har en klar bild av vad som ska göras, och är full av entusiasm och energi, säger hon.

Ole Petter Ottersen lyfte även fram att KI är ett universitet som präglas av stark konkurrens, och att en av de viktiga frågorna för ledningen är att skapa ett belöningssystem för alla som arbetar med att stärka, förbättra och bidra till undervisningen.

– Det stämmer att det råder stor konkurrens på KI, men det är inte alltid negativt. Men det är viktigt att det finns utrymme för ”misslyckade resultat” eller rättare sagt "nollresultat" och ta reda på varför, om vi ska komma framåt, säger Nora Döring.

Global migration och TBC

KI:s ledning fick även ta del av postdoktor Anna-Karin Danielssons forskningsprojekt om alkohol, tobak och drogforskning. Knut Lönnroth, professor i klinisk medicin, talade om den globala migrationens inverkan på utbredningen av TBC och Johan Lundin, gästprofessor, presenterade forskning om hur artificiell intelligens kan förenkla diagnos och behandling globalt.

Rektor reflekterade efteråt om vikten av att säkerställa tillgång till data i vården och uppskattade institutionens fokus på det globala perspektivet, allra helst med tanke på strategiarbetet med sikte på år 2030, med samma tidsperspektiv som FN:s hållbarhetsmål (SDG, Sustainable Development Goals).

I mötet med studenter från hela världen, på magisterprogrammet i global hälsa, fortsatte diskussionerna med rektor om FN:s 17 globala mål. Mål nummer tre som uttalat handlar om hälsa och välbefinnande faller på ett självklart sätt inom KI:s vision, men Ole Petter Ottersen pekade på att samtliga mål är sammankopplade med global hälsa. Målen om att utrota fattigdom och hunger, liksom att uppnå en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet kan inte frikopplas.

Prithviraj Thumaiah Studenten och läkaren Prithviraj Thumaiah från Mauritius, är utbildad i Pretoria och arbetar idag i KwaZulu-Natalprovinsen i Sydafrika. Han anknöt till FN-målen men påminde om verkligheten.

– De flesta av oss kommer att jobba mot SDG-målen i framtiden, men det är svårt för systemen att ändra sig – hur ska vi hantera system som motarbetar oss? säger Prithviraj Thumaia.

Ole Petter Ottersens svar landade i att det kommer att krävas samarbete och allianser för att lyckas, också oväntade sådana.

– Som akademiker ska allt vi gör vara baserat på vetenskap och fakta, men för många av er väntar en politisk verklighet. För att lyckas där det finns motstånd måste vi bygga allianser med exempelvis NGO:s*, men också med exempelvis industrin och det privata näringslivet. Många företag inser i dag att i framtiden kommer det inte bara att vara ”sista raden” i bokslutet som räknas, säger Ole Petter Ottesen.

*NGO – en organisation som inte är knuten till någon statsmakt, som kan verka antingen ideellt eller kommersiellt. Källa: Wikipedia

Text: Andreas Andersson