Publicerad: 2019-10-15 11:51 | Uppdaterad: 2024-03-25 11:53

Artificiell intelligens för medicinsk diagnostik

Johan Lundin använder mobila digitala lösningar och artificiell intelligens för att göra diagnostik i resursbegränsade länder tillgänglig, trygg och träffsäker. De verktyg han utvecklar kan också avlasta läkare och labbpersonal i höginkomstländer.

Professor Johan Lundin
Professor Johan Lundin, foto: Ulf Sirborn.

Vad forskar du om?

– Jag forskar om nya sätt att ställa diagnos med hjälp av digitalisering och artificiell intelligens. Fokus ligger på lösningar för låginkomstländer. Vi utvecklar mobila mikroskop och kombinerar dessa med molnbaserad artificiell intelligens. Idag är labbutrustning så dyr och bristen på till exempel patologer så stor i låginkomstländer att många sjuka aldrig får en diagnos, eller får den alldeles för sent. Med digitala mikroskop anslutna till mobilnätet som standardutrustning på landsbygdens sjukhus, och med en AI som kan förgranska prover och avlasta läkarna, går det att hjälpa många fler.

Hur långt har ni kommit?

– Vi har gjort flera prototyper av mikroskopen, helt baserade på komponenter från mobiltelefonindustrin. Det är så vi får ner kostnaden: mobilbranschens stora volymer ger låga styckepriser. Vi har också utvecklat flera AI-algoritmer som lärt sig att känna igen olika sjukdomar i digitaliserade prov. Nu testar vi hela metoden i en screeningstudie för livmoderhalscancer i Kenya. Vi har också arbetat med AI-diagnosticering av parasitsjukdomar som malaria, snäckfeber och jordburna infektioner, samt AI-baserad klassning av brännskador. Nyligen har vi dragit igång ett projekt om AI-assisterad diagnostik av lunginflammation.

Vad hoppas du på sikt?

– Utvecklingen går fort inom AI och inom mobiltelefoniprestanda, så jag ser väldigt ljust på våra möjligheter att få konceptet att fungera. När det är i bruk för diagnosticering av en första sjukdom kan det sedan utökas till fler – i princip till all bildbaserad diagnostik. Vår forskning är också relevant för höginkomstländer: AI-assistenter som kan sortera och förgranska bilder skulle avlasta och korta väntetider även här. Tänk när vi kan ge kvinnor som går på cellprovskontroll eller mammografi besked direkt vid besöket, istället för med posten flera veckor senare!

Text: Anders Nilsson
Publicerad i engelsk översättning i skriften From Cell to Society 2019

Om Johan Lundin

Professor i medicinsk teknologi med inriktning mot digital diagnostik vid institutionen för global folkhälsa

Johan Lundin är född i Helsingfors 1964. Han tog läkarexamen vid Helsingfors universitet 1990 och disputerade 1996 vid samma lärosäte. 1997–2003 var han postdok vid lärosätets institution för onkologi. Johan Lundin blev docent i biomedicinsk informatik 2003. Han har forskat vid Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors, Helsingfors universitetscentralsjukhus samt Institutet för molekylär medicin i Finland, FIMM, där han är forskningschef sedan 2011. 2012–2017 var han gästprofessor vid KI.

Johan Lundin har anställts som professor i medicinsk teknologi med inriktning mot digital diagnostik vid Karolinska Institutet från 9 januari 2019.

Se en film