Publicerad: 2015-06-17 14:16 | Uppdaterad: 2015-09-09 13:24

Armita Golkar tilldelas postdokstipendium från Vetenskapsrådet

Armita Golkar vid Sektionen för psykologi och tillhörande Andreas Olssons forskargrupp har nyligen blivit tilldelad ett internationellt postdokstipendium på lite över 3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Hennes projekt som har namnet "Radera ut rädsla genom social inlärning" och som genomförs i samarbete med Amsterdams universitet går ut på att ta fram en mekanistisk förklaring till hur det är möjligt att modifiera rädslofyllda minnen genom att studera andras beteende. Tidigare forskning har visat på hur information som överförs socialt kan påverka inlärning men mycket mindre är känt kring hur social information kan påverka redan etablerade emotionella minnen.