Publicerad: 2015-11-25 14:25 | Uppdaterad: 2015-11-25 14:25

Armita Golkar får pris för yngre forskare

Armita Golkar vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, har fått Nationalkommittén för psykologis vetenskapliga pris till yngre forskare 2015. Hon belönas med 50 000 kronor.

Priset har delats ut varje år sedan 2003 och ska gå till en framstående forskare yngre än 40 år som nyligen har disputerat. Det är tredje året i rad som en forskare från KI får priset, 2013 gick priset till Brjánn Ljótsson, förra året gick det till Erik Hedman.

Ur motiveringen: Armita Golkars forskning fokuserar på etablering och reglering av emotionella minnen och hur mekanismer relaterade till rädslobetingning och utsläckning påverkas av social inlärning. Forskningen är väl förankrad i klassisk psykologi men samtidigt nydanande. Den kännetecknas av såväl stora teoretiska som metodologiska färdigheter och omfattar angelägna frågeställningar med stor generell relevans, men också med potentiell betydelse från mer tillämpat och kliniskt perspektiv.

Armita Golkar disputerade år 2013 vid Karolinska Institutet. Tidigare i år tilldelades hon ett internationellt postdok-stipendium på lite över 3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Läs mer om Nationalkommittén för psykologi.