Publicerad: 2015-08-17 08:19 | Uppdaterad: 2015-10-08 15:59

Årlig rankinglista placerar KI på plats 48 i världen

Karolinska Institutet hamnar på plats 48 i årets Academic Ranking of World Universities, ARWU, också kallad Shanghai-rankningen, som rangordnar världens 500 bästa universitet. Toppar listan gör de amerikanska universiteten Harvard, Stanford och Massachusetts Institute of Technology.

Därmed är KI det bäst rankade universitetet i Sverige. På plats 61 ligger nästa svenska universitet: Uppsala universitet, och på plats 77 Stockholms universitet.

ARWU hämtar all information från publika datakällor och har en tydlig inriktning mot naturvetenskap och forskning och väger in parametrar som Nobelpris och högciterade forskare.

Enligt omvärldsanalytikern vid KI Björn Forslöw, har Karolinska Institutet alltid haft en framskjuten position i denna rankning, men den ger inte en fullständig bild av ett universitets olika kvaliteter. Beräkningsmetoden gör att det inte heller sker så stora förändringar från år till år. Förra året låg KI på plats 47 på den övergripande listan, som behandlar alla universitet oavsett inriktning.

På den ämnesinriktade listan ”Clinical Medicine and Pharmacy” återfinns KI på plats 12, precis som förra året. Det ger en tredje plats bland de europeiska universiteten. På de 30 första platserna finns förutom KI endast anglosaxiska universitet.

Se hela listan på shanghairanking.com

Läs mer om olika rankinglistor på ki.se