Publicerad: 2011-05-17 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Arkitektförslag för Biomedicum klart

Akademiska Hus och Karolinska Institutet har beslutat att ge arkitektkontoren Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F. Møller uppdraget att rita en toppmodern anläggning vid Campus Solna särskilt utvecklad för medicinsk forskning.

Insidesbild av Biomedicum. Bild: Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F. Møllers

Under hösten 2010 bjöd Akademiska Hus in fyra arkitektkontor till parallella uppdrag i syfte att utreda förutsättningar för en ny forskningsanläggning på Karolinska Institutet i Solna.

Bedömningsgruppens slutsats är att gå vidare med förslaget från arkitektkontoren Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F. Møller med motiveringen:

Förslaget är en tydlig och kraftfull volym som ger goda förutsättningar för en flexibel och funktionell arbetsmiljö samtidigt som det skapar ljusa och lättillgängliga mötesplatser på flera nivåer inom byggnaden. Särskilt den stora, centralt placerade inomhusgården bedöms ha stor potential att bli en naturlig nod och träffpunkt för Karolinska Institutet, i en skärningspunkt mellan Solnavägen med den nya Hagastaden, campus och det nya universitetssjukhuset.

- Med detta projekt bidrar vi kraftfullt till utvecklingen av Stockholm som en ledande life science region i världen. Stockholm Life är på gång att realiseras! säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm.

Genom denna forskningsanläggning som kallas Biomedicum får Karolinska Institutet en unik samlingspunkt för forskning i nära anslutning till det nya universitetssjukhuset som idag har arbetsnamnet Nya Karolinska Solna (NKS). Målsättningen är att öka förutsättningarna för forskning i världsklass vid ett av världens ledande universitet inom det medicinska området.

- I och kring Karolinska Institutets Campus Solna byggs Skandinaviens främsta samlingsplats för forskning och innovation inom livsvetenskaper. Biomedicum är en del av denna enorma infrastruktursatsning som kommer att ha stor betydelse för många människors hälsa och möjligheter till ett friskare liv, säger Jan Andersson, prorektor, Karolinska Institutet.

Förslaget kommer nu att utvecklas vidare och utgöra grund för ett detaljplanearbete tillsammans med Solna stad. Byggstart beräknas kunna ske under 2013 med ett färdigställande under 2017.

För mer information: