Publicerad: 2017-02-13 08:51 | Uppdaterad: 2017-02-14 08:50

Årets viktigaste frågor för studentkårerna

Max Kynning, Medicinska Föreningen (MF) och Stephanie Ammerman, Odontologiska Föreningen (OF) leder KI:s studentkårer. Foto: Gustav Mårtensson

Under 2017 är det läkarstudenten Max Kynning som är ordförande i Medicinska Föreningen (MF) och tandläkarstudenten Stephanie Ammerman som är Odontologiska Föreningens (OF) ordförande. Här är frågorna som de vill driva i sina nya roller.

Stephanie Ammerman lyfter fram hållbar utveckling, att motverka fusk och att få in utbytesstudenterna i det lokala studentlivet. I begreppet hållbar utveckling lägger hon både sopsortering, ”enkla åtgärder egentligen” och välmående ”det är viktigt att studenterna mår bra”.

Frågan om fusk handlar om att det är lite för enkelt att fuska under utbildningen.

– Under tentor har det visat sig att studenter tar med sig tentalappar eller sin telefon, så vi behöver flera tentavakter. Sedan kan det handla om att studenter tar andras arbeten och lämnar in som sina egna, säger Stephanie Ammerman.

Det här kommer OF att arbeta med under året, dels för att se hur vanligt det är, och dels för att påverka och hitta former för att stävja fusk.
Med sin tredje fokusfråga vill Stephanie Ammerman få lokala studenter att blanda sig mer med utbytesstudenter, och vice versa.

– På OF märker vi att man mest umgås med varandra. Vi vill skapa ett ”buddy system”, och starta fler aktiviteter för våra utbytesstudenter.

Ökat kårengagemang viktig fråga för MF

Max Kynning lägger tonvikten på att få fler studenter att engagera sig i MF, en annan stor fråga är evenemanget Nobel Night Cap, efterfesten till årets Nobelbankett i Stadshuset som MF står värd för i år, och också insamlingen av medel för att kunna renovera kårhuset med start någon gång under 2018.

Vakanta poster inom MF håller också på att tillsättas, berättar Max Kynning.

– Det är kul att vara med i MF och det är viktigt med studentrepresentation i så många delar som möjligt på universitetet, säger han.

För både Max Kynning och Stephanie Ammerman är rollerna som ordförande visserligen nya. Men båda har engagerat sig tidigare i kårens arbete under sina studieår på KI. Stephanie Ammerman berättar att fem år på high school och college i USA har gjort att det hela faller sig naturligt för henne.

– Där är det självklart att vara engagerad, det tog jag med mig från USA.

Andra pushade henne att ställa upp som OF-ordförande.

– När jag kommer till skolan och ser alla kursare och lärare ser jag inte det som något jobbigt. Studier är inte bara studier och tentaångest, det är roligt också.

Max Kynning har en liknande inställning. Början av vårterminen har han bland annat ägnat åt att kuska runt mellan studentkollon för att berätta om MF.

– Och det är en myt att det inte finns ett studentliv i Stockholm. Kåren är en stabil punkt mitt i det, säger han.

Text: Madeleine Svärd Huss