Publicerad: 2011-06-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Årets uppföljning av Vårdval Stockholm klar

Karolinska Institutets folkhälsoakademi har på uppdrag av Stockholms läns landsting följt upp husläkarverksamheten inom Vårdval Stockholm för 2010.

Rapporten visar bland att antalet husläkarbesök ökat med tre procent jämfört med året innan. Störst ökning finns i den äldsta (75+) och den yngsta (0-14 år) åldersgruppen. Kostnaden per invånare ligger på ungefär samma nivå som tidigare.

"Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm - år 2010" är en fortsättning på tidigare uppföljningar och behandlar också patientnöjdhet, produktivitet, olika gruppers vårdutnyttjande och effekter på andra vårdformer.

Författare

Nils Janlöv och Clas Rehnberg, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet.