Publicerad: 2023-09-12 10:17 | Uppdaterad: 2023-09-12 16:44

Årets Ulf von Euler-föreläsning om humana GABA-receptorer

Illustration av GABA-receptorer.
Illustration: Getty Images.

Ulf von Euler-föreläsningen är en officiell, årlig föreläsning vid Karolinska Institutet. Det var Ulf von Eulers tidigare studenter som tog initiativet vid dennes bortgång 1983.

Gäst
Dr. Radu Aricescu, Foto: N/A

Årets Ulf von Euler-föreläsning; "The wide wild world of human GABAa receptors" hålls av Dr. Radu Aricescu. Dr. Radu Aricescu är MRC-utredare och forskningsledare vid neurobiologiavdelningen vid MRC Laboratory of Molecular Biology i Cambridge, Storbritannien.

Doktor Aricescu är en strukturell neurobiolog som arbetar med att förklara grundläggande principer för neuronal synapsbildning, funktion och remodellering, i mekanistiska termer. Han löste den första strukturen av en receptor för gamma-aminosmörsyra, den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i ryggradsdjurens nervsystem.

Radu Aricescus forskargrupper utforskar den stora molekylära mångfalden av neurotransmittorreceptorer och designar syntetiska molekyler för konstruktion och reparation av neuronala kretsar.

Årets Ulf von Euler föreläsning; "The wide wild world of human GABAa receptors”

Talare: Dr. Radu Aricescu

Datum: fredag 6:e oktober

Tid: kl. 11.00

Address: Eva & Georg Klein föreläsningssal, Biomedicum, KI Solna

Kontakt

Jorge Ruas Professor
+46852487261