Publicerad: 2008-10-30 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-08 14:58

Årets Tore Anderssons pris till Sir Michael Marmot

[PRESSMEDDELANDE 2008-06-16] Tore Anderssons pris för epidemiologisk forskning 2008 går till Sir Michael Marmot, professor vid University College London. Marmot, som är en världsledande forskare inom social epidemiologi, får priset för sin forskning om jämlikhet och hälsa.

Sir Michael Marmot har undersökt vad sociala och ekonomiska faktorer betyder för uppkomsten av framför allt hjärt- och kärlsjukdomar. Bland annat ansvarar han för en stor studie av engelska statstjänstemän som pågått sedan 1970-talet  den så kallade Whitehallstudien  som är världens kanske mest kända undersökning av jämlikhet och hälsa. Genom att väga in såväl sociala, psykosociala som biologiska faktorer i orsaksmönstret har han bidragit till ökade kunskaper om hur sociala skillnader i ohälsa uppstår och vad människors livsvillkor betyder. Han är författare till en lång rad vetenskapliga artiklar och böcker.

Sir Michael Marmot har haft stort inflytande på hälsopolitiken både i Storbritannien och internationellt. Under de senaste åren har han bland annat lett WHOs stora kommission om Social determinants of health som snart kommer med sin slutrapport.

Prissumman är på 100 000 kronor och priset delas ut vid Karolinska Institutets installationsceremoni den 28 oktober.

Tore Anderssons pris för epidemiologisk forskning finansieras genom en donation av Folksam. Försäkringsbolaget har sedan länge stött och utvecklat forskning samt uppföljning av orsaker till olyckor och sjukdomar. Bolagets investering i epidemiologisk och preventiv forskning tillkom under förre vd Tore Anderssons ledning. I samband med att han avgick med pension beslöt Folksam att donera medel till Karolinska Institutet för att under en fyraårsperiod dela ut ett pris i Tore Anderssons namn för epidemiologisk forskning, särskilt vetenskaplig verksamhet där epidemiologiskt material används för prevention inom folkhälsoområdet. Tidigare pristagare har varit Walter Willett, Hans-Olov Adami och Ulf de Faire.