Publicerad: 2014-12-11 13:19 | Uppdaterad: 2014-12-11 14:19

Årets svensk Johan von Schreeb blixtsnabb i kampen mot ebola

Ebolautbrottet går över styr om inte bekämpningen av smittan blir avsevärt intensivare, förutspådde FN i mitten av oktober. En som inte satt stilla i båten var Johan von Schreeb, kirurg och docent vid Centrum för katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, som tog initiativ till den snabbast skapade kursen i universitetets historia – en kurs för personal som ska bekämpa ebola i fält. I dag utsågs Johan von Schreeb till årets svensk av tidningen Fokus.

Utbildningen på KI skapades som en direkt följd av den akuta brist på hjälparbetare som råder i Västafrika. Kursen hålls under två dagar och anlitar flera experter. Tidigare i höstas kom Johan von Schreeb hem från Sierra Leone där han arbetat för Världshälsoorganisationen WHO. För honom, liksom för andra experter på området, är det tydligt att ebolakrisen inte kan lösas enbart med pengar.

– Vi kan inte förlita oss på att organisationer som Läkare utan gränser ska klara situationen. Vi måste skicka svensk sjukvårdspersonal, säger Johan von Schreeb.

“Ebolaträning för utresande fältarbetare” sattes ihop på en dryg vecka vilket sannolikt betyder att det är den snabbast skapade kursen i KI:s historia. Så sent som dagarna innan kurspremiären den 13 oktober, byggdes ett träningscenter upp enligt Läkare utan gränsers alla principer för hur ett Ebola treatment center, ETC, ska organiseras vid vård av patienter med misstänkt eller bekräftad ebolainfektion.

Den fysiska platsen för träningslägret är en gammal sim- och gymnastikhall på KI-området. Fokus ligger på att träna flödet av patienter i lägret. Man övar också på viktiga moment som till exempel hantering av prover och hur man tar på och av sin skyddsutrustning med gummistövlar, dubbla handskar, munskydd och visir.

Ett annat viktigt kursmoment är att lära sig hur patienterna ska prioriteras. För att hindra att smittan sprids är det avgörande att endast smittade med viruset kommer in i sjukvårdslägret.

Sjuksköterskan Anneli Eriksson, som tillsammans med Johan von Schreeb är huvudlärare på kursen, har stora erfarenheter av att arbeta och utbilda personal på fältet. Tidigare i höstas kom hon hem från ett av Läkare utan gränsers största läger i Liberia.

– Sjukvårdspersonalens säkerhet är högst prioriterad men för att kunna arbeta på ett för oss själva säkert sätt behöver vi förbereda oss, säger Anneli Eriksson.

Trots att lägret som hon arbetade i är Läkare utan gränsers största tvingas personalen avvisa sjuka. Det är praktiskt taget “en sjuk in, en död ut” som gäller. Hantering av döda kroppar och säkra begravningar ingår också i undervisningen.

Från start var tanken att KI skulle ge tre kurser och sedan utvärdera dem. Men i början av november blixtinsattens ytterligare en kurs för att tillgodose behovet av mer utbildad personal i Liberia. Trots det korta varslet fylldes kursen till mer än sista plats och majoriteten av de som går utbildningen är redan bokade för att åka ut i fält. Att locka sökande till kursen är alltså inga problem. Om skon klämmer så är det hos arbetsgivarna.

– För att svensk sjukvårdspersonal ska kunna resa ner och hjälpa till måste cheferna inom hälso- och sjukvården släppa iväg sin personal, något som inte alltid är fallet, säger Johan von Schreeb.

Utbildningen organiseras av Kunskapscentrum för Katastrofmedicin på KI i samarbete med Socialstyrelsen, Läkare utan gränser, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Text: Jenny Ryltenius

Så smittar ebola: Ebola orsakas av ett virus och är en typ av viral hemorragisk feber, även kallad blödarfeber. Det smittar genom direktkontakt med infekterade kroppsvätskor som kräkningar, saliv och blod men också via nysningar och hosta. Viruset kan även överföras vid kontakt med döda kroppar. Smittan sker i första hand vid vård och omhändertagande av sjuka personer. Familjemedlemmar och oskyddad sjukhuspersonal som löper störst risk att smittas. Källa: Folkhälsomyndigheten och Läkare utan gränser.

Utmärkelsen Årets svensk delas ut av tidningen Fokus. I år blev det Johan von Schreeb med motiveringen: ”Med konkreta insatser för människor som drabbas av naturkatastrofer, epidemier och krig skänker Johan von Schreeb hopp där drömmarna om en bättre värld krockar brutalt med verkligheten. Genom att grunda Läkare utan gränser i Sverige har han banat väg för många efterföljare som med stort eget risktagande lindrar lidande runt om i världen.”

"Det är en stor ära för mig att motta utmärkelsen som Årets svensk", säger Johan von Schreeb. Läs hela artikeln i Fokus.

Hör mer om utbildningen för fältarbetare: