Publicerad: 2015-03-02 09:46 | Uppdaterad: 2015-03-02 09:52

Årets professorer emeriti vid KI firades i Nobel Forum

Professorer emeriti

De professorer vid Karolinska Institutet som nått pensionsålder firas varje år traditionsenligt med en middag i Nobel Forum. Trots att de sällan lämnar sin vetenskapliga verksamhet tackas de nya professorerna emeriti för sina insatser hittills.

Nobel ForumÅrets högtid firades med rektor Anders Hamsten och prorektor Kerstin Tham, med flera i KI:s ledning, den 26 februari. De nya professorerna emeriti som närvarade vid middagen var Anders Ahlbom, Staffan Ahnve, Anders Björkman, Vinod Diwan, Anders Ekbom, Marta Granström, Jan Henriksson, Jörgen Nordenström, Klas Nordlind, Christer Sandahl, Göran Tomson, Ulla Waldenström, Boris Zhivotovsky, Peter Århem och John Öhrvik.

Läs mer om Karolinska Institutets professorer på ki.se.

Foto: Erik Cronberg