Publicerad: 2016-05-03 15:56 | Uppdaterad: 2016-05-04 08:20

Årets miljömedicinska pris till KI-forskare

2016 års Miljömedicinska pris, instiftat av Cancer- och allergifonden, delas mellan KI-medarbetarna professor Jan-Inge Henter och forskaren Maria Shoshan, från Institutionen för onkologi-patologi.

Cancer- och allergifonden motiverar sitt beslut:

Docent Maria Shoshan tilldelas priset för sina uppmärksammande studier kring mitokondriernas betydelse vid tumörutveckling, terapiresistensutveckling, som mål för optimerad terapi samt mitokondrieskador som resultat av cancerterapi. I tumörceller är både ämnesomsättning och mitokondrier förändrade, vilket är avgörande för deras möjlighet att växa och skada patienten. Studier av mitokondriernas roll är därför centrala för förståelse av tumörcellernas egenskaper, i syfte att hitta deras svaga punkter. Shoshan är en pionjär inom detta fält och hennes banbrytande studier lägger grunden till förbättrade behandlingsstrategier av cancer med minskade biverkningar.

Professor Jan-Inge Henter tilldelas priset för sina banbrytande studier rörande histiocytära sjukdomar, studier som har lett till förbättrade diagnostiska kriterier samt en ökad kunskap kring dessa sjukdomar. Resultaten av dessa studier lägger grunden för bättre behandlingsprinciper med minskad dödlighet och färre komplikationer som följd. Henter är en stor förebild inom patientnära experimentell forskning där han på ett framgångsrikt sätt kombinerat sin forskar- och läkarroll.