Publicerad: 2023-12-05 11:36 | Uppdaterad: 2023-12-05 11:39

Årets MedS Day

Två deltagare samtalar framför utställda forskningsposters.
Foto: Skirmante Venaliene

MedS Day 2023 gav anställda och anknutna vid institutionen för medicin Solna en efterlängtad möjlighet att träffas och att ta del av pågående aktiviteter.

En föreläsare på scen på MedS Day.
Foto: Skirmante Venaliene

Den 16 oktober var det MedS Day i Aula Medica. Institutionen firar 30 år och dagen började med att prefekt Marie Wahren Herlenius välkomnade med en tillbakablick och historik över institutionen och hur den över åren vuxit till en av KI:s största.

Dagen bjöd på både externa och interna talare, och efterlängtade mingel och möten. 

Ewa Ehrenborg och Petter Höglund började med att presenterade en översikt och tankar avseende hur vi skapar förutsättningar för god utbildning och klinisk forskning, och hur vi kan göra det i samverkan mellan KI och Region Stockholm. 

Vi fick sedan ta del av intressanta vetenskapliga presentationer av institutionen egna forskare: Per-Johan Jakobsson berättade om upptäckten av aktiva substanser i örter för utveckling av läkemedel, Camilla Engblom presentera nya tredimensionella metoder att studera kroppens immunceller, Helene Alexandersson berättade om träning som värdefull metod att behandla reumatiska sjukdomar; och Leo Hanke presenterade hur lamadjurens speciella antikroppar kan bidra till infektionsforskning. 

Efter lunch kom Thomas Perlmann, sekreterare i Nobelförsamlingen och berättade om den spännande processen att utse Nobelpristagare. Vidare fick vi höra Michael Sundström berätta om infrastrukturen och visionerna för Centrum för molekylärmedicin. Avslutningsvis var det, i år igen en session om vår egen hälsa, denna gång med fokus på psykiskt välmående, där Ullakarin Nyberg diskuterade vikten att se varandra och våga hjälpas åt.  

Mentometer användes flitigt under dagen, både för MedS quiz och av olika talare.  En av frågorna var om man arbetar med utbildning där många nog inte tänkte på att utbildning och handledning är del av allas vårt arbete på institutionen.

Postersessionen var välbesökt med många kreativa presentationer av de olika forskargrupper och team. Särskilt innovativ var administrationens poster med en enda stor QR kod där vi fick en filmad rundtur och introduktion till alla som hjälper oss forskare och lärare. Publiken röstade fram årets postervinnare på avdelningen för reumatologi som fick ta hem den stora pokalen även i år!

Härligt att se så många i aulan och stort tack till alla som deltog och bidrog till årets MedS Day!

Text: Anna Färnert

Deltagare sittandes i Aula Medica.
Foto: Skirmante Venaliene.
Tre deltagare umgås på en rast.
Foto: Skirmante Venaliene