Publicerad: 2014-10-17 12:43 | Uppdaterad: 2014-11-24 14:58

Årets masterstipendiater uppmärksammades vid ceremoni

För fjärde året i rad delar KI ut stipendier till särskilt meriterade studenter utanför Europa. I år var det fem masterstudenter från Malaysia, Indonesien, Kina och Mexiko som fick stipendierna under en ceremoni med Karolinska Institutets rektor, dekanen för utbildning, programföreträdare och stipendiaternas närmaste.

Toppstudenterna som fick årets stipendier läser på masterprogrammen i hälsoinformatik, folkhälsoepidemiologi, toxikologi och bioentreprenörskap. Vid ceremonin delade rektor Anders Hamsten ut diplom och underströk i sitt tal hur viktiga de globala masterstudenterna är för KI, då KI ska vara ett universitet med forskning och utbildning på högsta internationella nivå.

Studenterna från vänster längst bak: Xuan Zhao, Kina, global master i folkhälsa, (inriktning epidemiologi), Ismat Mohd Sulaiman, Malaysia, global master i hälsoinformatik. Mitten: Jan-Olov Höög, dekan för utbildning, Alicia Nevrina, Indonesien, global master i folkhälsa (inriktning epidemiologi), Hugo Morales, Mexiko, global master i bioentreprenörskap, Anders Hamsten, rektor. Främst: Xiaomiao Xiong, Kina, global master i toxikologi.