Publicerad: 2014-02-21 12:53 | Uppdaterad: 2014-02-21 12:56

Årets första nummer av KI Bladet ute

Nu finns årets första nummer av personaltidningen KI Bladet ute. Där kan du bland annat läsa om KI-forskaren Julianna Kele Olovsson som berättar om den berömda flaskhalsen för forskare i steget mellan disputation och att etablera sin egen forskningslinje. ”Det är lite av Moment 22”, säger hon.

Läs även reportaget om hur ett gott arbetsklimat gynnar bra forskning. Det finns en tydlig koppling, berättar professor Christer Sandahl, ordförande i arbetsmiljönämnden på Karolinska Institutet.

Just nu står campus Huddinge inför expansion. Ett nytt forskningshus kan bli verklighet. Men det är inte det enda som händer här. Nu planeras även ”Framtidens lab” och lärandemiljöer fräschas upp.

Läs om det och mycket annat i senaste numret.