Publicerad: 2009-09-22 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-09 13:04

Årets Eric K. Fernströms pris går till proteinforskare

[PRESSMEDDELANDE 2009-09-22] Eric K Fernströms pris 2009 går till forskningsledaren Nico Dantuma, vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet. Nico Dantuma utses för hans banbrytande studier rörande mekanismerna för nedbrytning av proteiner.

Av speciell betydelse i Nico Datumas forskning är hans upptäckt av proteinsekvenser som skyddar mot nedbrytning, så kallade stabiliseringssignaler. Denna nya kunskap är av stor medicinsk betydelse för vår förståelse av uppkomsten av neurodegenerativa sjukdomar som orsakas av bristfällig proteinnedbrytning, till exempel Parkinsons, Alzheimers och Huntingtons sjukdom.

- Jag får priset för tre saker - för det första för att jag och min forskargrupp utvecklat ett system så att vi kan studera det komplexa maskineri som kallas 26S proteasomen i levande celler. Det är det systemet som reglerar nedbrytningen av proteiner. För det andra för vår forskning om varför gamla och felaktiga proteiner inte bryts ned som de ska hos personer med neurodegenerativa sjukdomar. För det tredje för vår forskning kring hur proteiner skyddar sig mot nedbrytning genom särskilda domäner som vi har kallat "stabiliseringssignaler", säger Nico Dantuma.

Hans förhoppning är att vidare forskning kring stabiliseringssignalen, ska ge ny kunskap om de nämnda sjukdomarna.

Priset delas ut vid en ceremoni i samband med Karolinska Institutets professorsinstallation.

Eric K. Fernströms stiftelse bildades 1978 för att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Stiftelsens främsta syfte är att årligen utdela penningpriser till forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Eric Fernström ville särskilt stimulera yngre forskare. Stiftelsen delar därför årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre forskare. Var och en av landets medicinska fakulteter utser sin egen pristagare.