Publicerad: 2023-10-26 14:06 | Uppdaterad: 2023-10-26 14:09

ARC:s webbplats flyttar in till ki.se

Person flyttar in i hus
Person flyttar in i hus. Foto: N/A

Aging Research Center (ARC) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum inrättat år 2000 av Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Det är även en avdelning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på KI. Nu finns också webbplatsen under ki.se vilket ökar synligheten.

Arbetet med att flytta hemsidan har pågått under en längre tid och nu är den äntligen på plats.

‒ Det finns många fördelar med att lägga vår webbplats under ki.se, bland annat har vi nu en version både på svenska och på engelska. Vi ökar dessutom både synligheten och tillgängligheten, så att vi kan sprida ARC:s fantastiska forskning och verksamhet på en bredare nivå, säger Carin Lennartsson, föreståndare och ställföreträdande sektionschef vid ARC.

Beslutet om att flytta webbplatsen är förankrat med Stockholms universitet och det långsiktiga samarbetet mellan de två lärosätena fortsätter. Detta gör det möjligt för forskare vid ARC att bedriva högkvalitativ tvärvetenskaplig forskning inom områden som åldrande och hälsa, jämlika levnadsvillkor, geriatrisk epidemiologi och åldrandets psykologi.