Publicerad: 2012-10-17 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 14:46

Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet håller hög kvalitet

I en ny utvärderingsomgång från Högskoleverket får Karolinska Institutets arbetsterapeutprogram betyget "hög kvalitet".

Utbildningen till arbetsterapeut vid Karolinska Institutet är treårig. Studierna avslutas med en arbetsterapeutexamen och en medicine kandidatexamen på 180 högskolepoäng.

– Att vårt utbildningsprogram uppnår betyget hög kvalitet är något vi är stolta över, men inte nöjer oss med. Att kvalitén inom kort uppnår en mycket hög nivå i alla aspekter av utbildningen är en högst realistisk framtida strävan, säger Sofia Vikström, programdirektor för arbetsterapeutprogrammet.

I den här omgången utvärderade HSV sammanlagt 20 utbildningar vid 8 universitet och högskolor runt om i landet. Majoriteten av utbildningarna bedöms hålla hög kvalitet.

Om Högskoleverkets utvärderingar:

Mellan 2011-2014 kvalitetsutvärderar Högskoleverket alla högskoleutbildningar som leder till en examen. Betygen grundar sig främst på studenternas examensarbeten och hur de uppnår målen med utbildningen. Dessutom tillkommer lärosätenas självvärderingar, gruppintervjuer med studenter om deras erfarenheter samt alumni-enkäter. Samtliga utbildningar tilldelas betyg enligt tre omdömen: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.