Publicerad: 2011-03-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Arbetsorganisationen påverkar anställdas hälsa

[PRESSINBJUDAN 2011-02-28] Hur arbetet är organiserat spelar stor roll för anställdas arbetsvillkor och hälsa. Detta visar ett forskningsprogram som letts från Karolinska Institutet. Förändringar på arbetsmarknaden och många organisationsförändringar har lett till ökade psykosociala krav och krav på kompetens bland anställda och chefer. Många har stimulerats och utvecklats av dessa krav, medan andra drabbats av arbetsrelaterade sjukdomar och hög sjukfrånvaro.

- Konsekvenserna har blivit ökade skillnader mellan anställda i olika verksamheter och branscher när det gäller fysiska och psykosociala arbetsmiljövillkor, säger Staffan Marklund, professor i arbetshälsovetenskap.

Resultat av forskningsprogrammet Organisationsförändring och arbetsrelaterad hälsa, som har finansierats av Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap (FAS), presenteras bland annat i antologin The Dynamics of Organizations and Healthy Work.

Resultaten redovisas samtidigt på ett seminarium, dit du som journalist är välkommen.

  • Tid: Onsdag den 2 mars klockan 14.45-17.00 med efterföljande mingel
  • Plats: Sal Gustaf Retzius, Berzelius väg 3, plan 2, Karolinska Institutet campus Solna.
  • Anmäl dig till Ulla Eriksson, ulla-lena.eriksson@ki.se med kopia till pressekreterare Sabina Bossi, sabina.bossi@ki.se

Forskningsprogrammet visar olika aspekter av hur förändringar i arbetsorganisation påverkar individers arbetsvillkor, hälsa och sjukfrånvaro. Forskarna belyser i ett stort antal empiriska studier den dynamik, som på olika strukturella nivåer kännetecknar det moderna arbetslivet. Faktorer som studerats är bland annat utvecklingen av arbetsorganisation, ledarskap, arbetsmiljö och ojämlikhet. Man diskuterar även hur forskningen behöver utvecklas för att bättre kunna följa ett arbetsliv i ständig förändring.

Antologin The Dynamics of Organizations and Healthy Work är utgiven i Arbetsliv i omvandling No 2010: 05. Redaktörer är professor Staffan Marklund, sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet och professor Annika Härenstam, institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

För mer information, kontakta: