Publicerad: 2008-09-23 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Arbetsmiljön en orsak bakom ledgångsreumatism

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-23] Att miljöfaktorer spelar roll för uppkomsten av ledgångsreumatism är känt sedan tidigare. Framför allt att rökning och alkohol, tillsammans med genetiska anlag, ökar risken för sjukdomen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet fått fram fynd som tyder på att även faktorer i arbetsmiljön kan öka risken att få ledgångsreumatism.

Professor Lars Alfredsson
Lars Alfredsson. Foto: Bildmakarna, KI

Det är framför allt psykosocial arbetsbelastning som spelar roll och särskilt så kallat lågt beslutsutrymme. Det visar de resultat som hittills kommit fram i en stor studie som kommer att publiceras i tidskriften Psychotherapy and Psychosomatics. Det är forskarna Lars Alfredsson, professor vid institutet för miljömedicin och Lars Klareskog, professor vid institutionen för medicin, som leder projektet.

- Vi har funnit tydliga samband mellan sjukdomen och arbeten där man inte själv kan styra över sin situation säger Lars Alfredsson.

Han presenterar en del av resultaten i dag vid ett forskningsseminarium i Stockholm arrangerat av Karolinska Institutet och AFA Försäkring.

Karolinska Institutet har under många år fått stöd av AFA Försäkring för forskning om folksjukdomar och arbetsmiljöns effekter på hälsan. Vid seminariet presenteras några av de viktigaste forskningsprojekten.

För frågor, kontakta: