Publicerad: 2017-12-19 09:04 | Uppdaterad: 2018-05-11 10:35

Arbetshälsoekonomisk konferens 21 maj 2018

Tyvärr måste vi meddela att konferensen den 21 maj om ''Att kalkylera på hälsa och välbefinnande'' ställs in.

De arbetshälsoekonomiska analysverktyg kommer dock att publiceras i månadsskiftet maj/juni på vår hemsida www.fhvforskning.se.

Vi kommer även att publicera ett par podd avsnitt med samtal med föreläsarna om ekonomiska aspekter på hälsa och arbete samt en handledning i att använda analysverktyget som ges i filmad webb stöd.

Mer information om publiceringen kommer under maj månad på fhv hemsidan (http://www.fhvforskning.se/) och vår KI hemsidan (https://ki.se/imm/enheten-for-interventions-och-implementeringsforsknin…).

Irene Jensen

Professor och ordförande

Lydia Kwak

Docent och sekreterare