Deltagare till studie sökes Arbetar du som lagerarbetare eller chaufför inom logistik?

OBS COPYRIGHT
Foto: Getty Images

Fler och fler företag inom lager och transport använder sig idag av appar eller annan digital teknik för att planera, fördela och övervaka arbetet på golvet eller i bilen. Forskare vid Karolinska Institutet undersöker hur arbete med sådan digital teknik påverkar hälsa och välbefinnande. Nu söker vi efter deltagare till en kort enkätstudie där du som arbetar som lagerarbetare eller chaufför inom logistik kan delta.

Om studien

Digital teknik som pick-2-voice, pick-by-vision, pick-by-light, handterminaler, läsplattor och smartphones används i stor utsträckning för att arbetsleda inom logistik. Ofta räknar den digitala tekniken ut vilka, i vilken ordning och hur snabbt arbetsuppgifter skall utföras. Tekniken kan också registrera hur snabbt och effektivt man utför sitt arbete. Forskare vid Karolinska Institutet vill undersöka hur detta påverkar hälsa och välbefinnande för arbetare inom lager och transport för att förbättra arbetsvillkor och hälsa inom denna bransch.

Hur går studien till?

Studien innebär att du fyller i en anonym enkäten online som tar cirka 10 minuter att genomföra. Frågorna handlar om ditt arbete, din hälsa och ditt välmående. 

Vem får delta?

Deltagare måste uppfylla följande kriterier:
• Du bor och arbetar i Sverige
• Du arbetar som lagerarbetare eller som chaufför inom logistik
• Du är över 18 år

Delta i studien

Ansvariga forskare

Profile image

Carin Håkansta

Forskningsspecialist

Contact

Profile image

Karin Nilsson

Doktorand

Telefon: 070-7647330

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.