Publicerad: 2014-11-17 11:06 | Uppdaterad: 2014-11-17 11:06

Arbeta säkert med relining

De som arbetar med relining utsätts för farliga kemikalier. Arbetet innebär stor risk för hudallergi, eksem och astma eftersom många av kemikalierna är starkt allergiframkallande och irriterande för huden och luftvägarna. Besvären kan förebyggas bara genom att kontakt med kemikalierna undviks.

Institutet för miljömedicin och Centrum för arbetes- och miljömedicin har tagit fram ett faktablad som vänder sig främst till arbetsgivare, arbetsledare, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud inom reliningbranschen.

Arbeta säkert med relining - risker regler och skyddsåtgärder