Deltagare till studie sökes Är du vårdnadshavare till ett barn som har eller har haft en förälder som sitter i fängelse? Delta i en studie om att utveckla en stödinsats

vuxen som kramar ett barn
vuxen som kramar ett barn Foto: SeventyFour,Getty Images

När en förälder sitter i fängelse påverkas livet även för barnen och den vårdnadshavare som inte sitter i fängelse. Just nu pågår ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet för att utveckla en stödinsats för dessa barn och vårdnadshavare. Då är det viktigt att få veta vad barn och vårdnadshavare med den erfarenheten vill få hjälp med. Om du är vårdnadshavare till barn som har en förälder sitter eller har suttit i fängelse kan du vara med i studien. Det innebär att du svarar på en enkät.

Kort om studien

Syftet med projektet är, att på ett vetenskapligt sätt, skapa en insats som kan stötta barn med föräldrar i fängelse och deras vårdnadshavare som inte sitter i fängelse.
För att insatsen ska vara så hjälpsam som möjligt genomförs forskningsprojektet i nära samarbete med personer och organisationer som har stor kunskap om att stötta familjer i denna situation, som t.ex. barnrättsorganisationer.

Vem kan delta?

Om du är vårdnadshavare till ett barn som har en förälder som sitter eller har suttit i fängelse (när barnet var i ålder 3-17 år) kan du vara med. Det spelar ingen roll om det var flera år sedan hen satt i fängelse.

Hur går det till?

Du svarar på en digital enkät. Det tar ungefär 30 minuter att svara på alla frågor, de är uppdelade i avsnitt och du kan ta paus emellan dem om du vill.

Hur anmäler jag mig?

Klicka på länken nedan så kommer du till registrering och kan sedan fylla i enkäten direkt

Kontaktuppgifter 

Om du har frågor om studien får du gärna skicka epost till baff-cns@ki.se eller ringa 070-2467372
 

Ansvarig forskare

Åsa Norman

Senior forskningsspecialist

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.