Deltagare till studie sökes Är du orolig för klimatet? Delta i vår enkätstudie!

Många av oss är oroliga för klimatförändringarna och dess konsekvenser. Klimatoro är en naturlig reaktion på ett verkligt hot och kan motivera till hållbara beteendeförändringar. För en del har klimatoro däremot en paralyserande effekt, även kallat för "ohjälpsam klimatoro". Den här enkätstudien har som syfte att öka vår kunskap om klimatoro och att bättre förstå förutsättningarna för hållbara beteenden.

En grupp studenter håller tillsammans upp en jordglob
Foto: Getty Images

Deltagande i enkätstudien innebär att svara på frågor online. Det tar ca 10 - 15 min. Deltagande är helt anonym. Du som är 18 år eller äldre och känner att du upplever oro för klimatet, åtminstone ibland, kan delta.

Enkäten hittar du här

Kontaktuppgifter
 

Fabian Lenhard

Postdoktorala studier

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.