Skip to main content
Publicerad: 2020-02-12 15:36 | Uppdaterad: 2020-02-12 15:47

Är du orolig för din astma?

Vi söker deltagare till en forskningsstudie som undersöker om en internetförmedlad psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapi (KBT), kan vara hjälpsamt för personer med astma och oro.

Deltagarna kommer att under 8 veckor få behandling över internet av KBT-utbildad legitimerad psykolog. Varje vecka loggar deltagarna in och läser om astma och oro. Deltagarna planerar veckovisa hemuppgifter utifrån det man läst i veckans del, dvs övningar för att stegvis träna på att göra annorlunda vid astma, oro och stress. I den här studien lottas alla till att antingen få starta behandlingen omedelbart, eller till att få behandlingen efter 4 månader. Under tiden besvarar man frågor.

Anmälan till studien
Läs mer och anmäl sedan ditt intresse genom att klicka på länken: https://astma.webcbt.se/registration/14095

Du behöver ett BankID och en mobiltelefon för att logga in. Det tar ca 15 minuter att besvara alla frågor när du anmäler ditt intresse att delta i studien. Du behöver besvara alla frågor i ett svep. Så anmäl dig när du vet att du har den tiden.

Kontaktuppgifter
Med. Dr. Marianne Bonnert är psykolog och behandlingsansvarig i MANTRA-studierna. Kontakta Marianne om du har frågor om studien!

Marianne Bonnert

Huvudansvarig behandlare och kontaktperson