Publicerad: 2019-02-18 14:46 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:43

Är du missnöjd med utseendet på ditt könsorgan?

Att lida av dysmorfofobi, självupplevd fulhet, innebär att man har en stark uppfattning om att något är fel med utseendet, trots att man ser normal ut. Tillståndet kan många gånger botas med internet-baserad KBT, visar tidigare forskning vid Karolinska Institutet.

Nu startar en ny studie som ska undersöka vad som formar vår uppfattning om det egna könsorganet och hur stort problemet med upplevt missnöje med könsorganen är.

Detta är en enkätstudie där vi bland annat ställer frågor om hur nöjd man är med sitt könsorgan och sin kropp överlag.

Vi samlar in data om könsorganens faktiska utseende så man behöver ett måttband eller en linjal när man ska svara.

Alla personer över 18 år kan delta i studien, oavsett om man oroar sig över sitt könsorgan eller inte.

Även frågor om porrkonsumtion ställs i enkäten.

Vill du delta i forskningen? Se penisstudien.se eller vulvastudien.se