Deltagare till studie sökes Är du mellan 15-17 år och har eller har haft en förälder som sitter i fängelse? Delta i en studie om att utveckla en stödinsats

Tonåring som står vid ett skåp i en korridor, ser ut som en skola.
Foto: istock

Ungdomar som har en förälder i fängelse (eller häkte) kan påverkas mycket och t.ex. brottas med jobbiga tankar och känslor. Just nu pågår ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet för att skapa en stödinsats för unga med föräldrar i fängelse. Då är det viktigt att få veta vad unga med den erfarenheten vill få hjälp med. Om du har en förälder som sitter eller har suttit i fängelse kan du vara med i studien och svara på en enkät.

Kort om studien

Syftet med projektet är att, på ett vetenskapligt sätt, utveckla en insats som kan stötta unga med föräldrar i fängelse.

För att insatsen ska vara så hjälpsam som möjligt genomförs forskningsprojektet i nära samarbete med personer och organisationer som har stor kunskap om att stötta familjer i denna situation, som t.ex. barnrättsorganisationer.

Vem kan delta?

Om du är mellan 15 och 17 år och har en förälder som sitter eller har suttit i fängelse kan du vara med. Det spelar ingen roll om det var flera år sedan hen satt i fängelse.

Hur går det till?

Du svarar på en digital enkät. Det tar ungefär 20-25 minuter att svara på alla frågor, de är uppdelade i avsnitt och du kan ta paus emellan dem om du vill. 

Hur anmäler jag mig?

Klicka på länken nedan så kommer du till registrering och kan sedan fylla i enkäten direkt.

Kontakt

Om du har frågor om studien får du gärna skicka epost till baff-cns@ki.se eller ringa 070-2467372

Ansvarig forskare 

Profile image

Åsa Norman

Senior Forskningsspecialist
852480074

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.