Deltagare till studie sökes Är du kvinna i åldern 65-79 som vill träna och stärka skelettet?

Deltagare sökes till en träningsstudie vid Karolinska Institutet där syftet är att jämföra två olika träningsmetoder för att stärka skelettet och förbättra balans och styrka. Forskarna vill undersöka effekter och upplevelser av träning med OsteoStrong jämfört med fysisk träning hos individer med hög frakturrisk.

Äldre kvinna med vitt hår som ler och lyfter gröna hantlar
Foto: Bildbyrå TT

Vem kan delta?

Kvinnor i åldern 65 år till 79 år, med eller utan pågående läkemedelsbehandling mot benskörhet, är välkomna att delta i studien. 

Så här går studien till

Studiedeltagarna blir lottade till att antingen träna hos OsteoStrong eller i grupp med träningsledare. Träningen kommer att ske 1-2 gånger/vecka i 9 månader. Träningen är kostnadsfri och kommer att hållas i Stockholm. 

Vill du anmäla dig?

Kontakta forskaren Christina Kaijser Alin, via mejl christina.kaijser.alin@ki.se

Ansvarig forskare

Profile image

Helena Salminen

Lektor/Specialistläkare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.