Deltagare till studie sökes Är du frisk, smärtfri och vill delta i studie om tuggfunktion?

Bilden visar en kvinna som har smärta i käken. Hon håller en kylklamp mot sin högra kind och blundar av smärtan.
Kvinna med smärta i käken Foto: Pixabay

Till detta examensarbete om tuggfunktion söker vi friska kvinnor och män mellan 20-30 år. Studien genomförs på KI i Flemingsberg.

Långvarig smärta från käken drabbar ca 10-15% av vuxna i Sverige. Majoriteten av dessa patienter upplever begränsade käkrörelser och svårigheter vid tuggning, vilket medför en försämrad livskvalitet.

I dagsläget är det inte riktigt klarlagt vad som leder till den begränsade tuggfunktionen som patienterna ofta upplever, mer än att tidigare studier har visat att långvarig smärta från käkarna verkar påverka själva tuggningseffektiviteten.  

Syfte med studien

I denna studie vill vi därför undersöka vilka delar av käken som styr tuggningen och vidare försöka kartlägga de faktorer som leder till störningar i tuggfunktionen.

En ökad kunskap om de faktorer som ligger till grund för störningar i tuggfunktionen kan i framtiden hjälpa förbättra diagnostik och behandling av dessa individer med långvarig smärta från käken.

Hur går studien till?

Studien genomförs vid Institutionen för odontologi i Huddinge.

Deltagande i studien innebär ett besök, på ca 2 timmar, där du fyller i ett frågeformulär och genomgår en klinisk undersökning av käklederna och dess muskulatur. Därefter kommer du få utföra olika tuggövningar med hjälp av godis och tuggummi. Hälften av dessa kommer att utföras efter att vi injicerat en liten mängd bedövningsmedel in i din tuggmuskulatur.

Godiset och tuggummit kommer slutligen analyseras i ett dataprogram för att kunna jämföra och undersöka tuggningseffektiviteten.

Ersättning utgår.

Vem kan delta?

Friska kvinnor och män mellan 20-30 år utan smärta från tinningen, ansiktet, käklederna eller käkarna är välkomna att delta.

Om du är kvinna vill vi att du går på hormonella preventivmedel, exempelvis p-piller.

Anmäl intresse

Vid intresse fyll i frågeformuläret så återkommer vi!

Ansvariga forskare

Golnaz Barjandi

Klinisk handledare

Nikolaos Christidis

Lektor/övertandläkare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.