Publicerad: 2021-11-03 16:28 | Uppdaterad: 2021-11-03 16:28

Är du E-cigarettbrukare/brukare av både E-cigaretter och vanliga cigaretter?

Institutet för miljömedicin, vid Karolinska Institutet behöver fler försökspersoner till ett forskningsprojekt där vi studerar lungfunktion och luftvägsinflammation hos rökare av E-cigaretter jämfört med brukare av både E-cigaretter och vanliga cigaretter.

Du som är mellan 20 och 55 år, är vaccinerad mot Covid-19 och är rökare (E-cigaretter eller vanliga cigaretter eller brukare av både E-cigaretter och vanliga cigaretter) sedan minst 1 år, men i övrigt fullt frisk och inte har några luftvägsallergier kontakta oss gärna om du är intresserad att delta och vill veta mer.

Vi söker
• Man/kvinna mellan 20–55 år och vaccinerad mot Covid-19
• E-cigarettbrukare /Rökare/ brukare av både E-cigaretter och vanliga cigaretter och som rökt i minst 1 år

Undersökningstillfället:
Studien innefattar 1 undersökningstillfälle (2–3 timmar) på Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet med undersökning av pricktest, lungfunktion, blodprovstagning, upphostningsprov, utandningsprovtagning och insamling av saliv.

Deltagande ersätts med 800 kr.

Kontakt