Deltagare till studie sökes Är du äldre än 65 år och nyfiken på din tugg- och sväljförmåga? Delta i vårt forskningsprojekt

En bra tugg- och sväljfunktion är viktig för att vi ska kunna äta näringsriktigt. I den här studien, som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Folktandvården Stockholm, vill vi undersöka vilka faktorer som avgör om man har en bra eller dålig tugg- och sväljförmåga.

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images

Vi söker efter forskningspersoner som är äldre än 65 år. Du ska kunna tala svenska och inte ha några akuta problem med dina tänder. Om du saknar några tänder eller har någon typ av tandprotes är däremot inget hinder.

Hur går studien till?

Du får göra ett besök på en tandvårdsklinik som tar ungefär 1 timme. Där får du svara på enkätfrågor om bla. din hälsa, kost och näringsintag, och göra mätningar av bla. din tugg- och sväljförmåga. För besväret får du ett presentkort på blommor eller en biobiljett.

Frivillighet

Att delta i studien är helt frivilligt. Om du väljer att delta kan du när som helst avbryta deltagandet. Du behöver inte tala om varför du inte längre vill delta och det kommer inte att påverka din framtida vård och behandling.

Anmäl intresse

Intresseanmälan lämnas till vår kontaktperson för studien:

Anette Nordström, Leg Tandhygienist
Folktandvården Stockholm
annette.nordstrom@regionstockholm.se
tfn 08-123 153 20 | SMS 072-594 93 56

Ansvarig forskare

Profile image

Mats Trulsson

Professor/Övertandläkare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.