Publicerad: 2021-05-27 14:14 | Uppdaterad: 2021-06-08 09:08

Är du 60+ och vill dela med dig av hur coronapandemin påverkat din livssituation?

Barn och barnbarn hälsar på morföräldrar genom fönstret under coronapandemin.
Barn och barnbarn hälsar på morföräldrar genom fönstret under coronapandemin. Foto: Getty Images

Vi undersöker hälsa, välbefinnande och livsstil utifrån erfarenheter av covid-19-pandemin i en enkätstudie med personer äldre än 60 år. Vi vet från kontakt med patientföreningar och våra egna kliniska erfarenheter att äldre personer är särskilt utsatta vid större samhällsförändringar som coronapandemin.

Logotyp för ww-fingers

På initiativ av forskare vid Karolinska Institutet och professor Miia Kivipelto genomförs nu en internationell studie som syftar till att undersöka erfarenheter av rådande samhällsförändring under coronapandemin. Denna studie ingår i det globala nätverket World-Wide-FINGERS med över 40 länder, där studierna fokuserar på livsstilsfaktorer och dessas inverkan på hjärnan och minnet. 

Målgrupp

Målgruppen för denna studie är personer över 60 år. Deltagande i studien innebär att besvara en digital enkät (ca 15–20 minuter).

Vi planerar att rekrytera upp till 1000 personer totalt i denna studie. Svaren är pseudonymiserade vilket betyder att vi använder ett kodat deltagar-id. Vi går ut brett till alla över 60 år som bor i Sverige, oavsett om man haft covid-19 sjukdom eller ej. 

Resultat

Vi hoppas att resultaten från studien, som undersöker pandemins effekter på hälsa, välbefinnande och livsstil, ska kunna ge underlag för bättre rekommendationer, kommunikation och omhändertagande särskilt för personer över 60 år, vid framtida pandemisituationer. 

Anmälan

Fyll i formuläret för att delta. Efter att du fyllt i formuläret kommer du få en länk till själva enkäten till den e-postadress du angett.

Om du hellre vill ha en pappersenkät skicka ett mejl till nbn-4@nvs.ki.se och skriv att du önskar pappersenkät samt skicka med din adress, så postar vi enkäten till dig med ett svarskuvert.
Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontaktuppgifter

Ansvariga forskare vid Karolinska Institutet

Nicholas Levak

Forskningsassistent: Mobilnr 070–2057953

Charlotta Thunborg

Forskningssamordnare: Mobilnr 072–0170198

Miia Kivipelto

Professor/specialistläkare