Deltagare till studie sökes Är du 25-45 år, i graviditetsvecka 20–32, bor i Region Stockholm och vill få digifysiskt amningsstöd?

Barnet tittar på sin mamma med blå ögon när det ammas
Foto: Getty Images

Forskning visar att helamning under första sex månader kan främja bättre hälsa och bidra till minskad risk för vissa sjukdomar hos barnet senare i livet. Forskare har också sett en tydlig koppling mellan tidigt amningsstopp och depression hos födande mammor. Du som väntar barn (graviditetsvecka 20-32) och är mellan 25 och 45 år är välkommen att delta i en studie om utökad amningsstöd.

Enligt Socialstyrelsen år 2019 började 95 % av svenska mödrar amma direkt när barnet var fött, däremot är det bara 13% av barn som helammas under första halvåret. Orsaker till tidigt amningsstopp är många, det kan exempelvis handla om bristande amningsteknik, depression eller avsaknad av ett tillräckligt initialt stöd som leder till man känner sig oförberedd för problem som kan uppstå. Syftet med denna studie är att utvärdera effekter av en intervention med utökat stöd, riktat till båda de blivande föräldrarna från graviditetsvecka 20–32 och första året efter barnets födsel för att främja helamning under 6 månader och förebygga depressiva symptom. Hela vårdkedjan, barnmorskemottagningar, barnhälsovården och amningsmottagningar, är inkluderade i projektet. 

Nu ska vi göra en studie på nyblivna mödrar med  hjälp av tidigt digifysikt stöd vid amningsinitiering kopplat till fortsatt stöd på amningsmottagning för att se om det hjälper mödrarna att amma längre.

Vem får delta i studien?

Du kan delta i studien om du väntar barn (graviditetsvecka 20–32) och är mellan 25 och 45 år. Du ska kunna svara på frågor och enkäter som är på svenska. Även din partner är välkommen att delta. 

Anmälan

Mer information om forskningsprojektet

Loggo för Akademiskt Primärvårdscentrum

I samarbete med

Kontakt

Ansvarig forskare

Marina Taloyan

Anknuten till Forskning

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.