Publicerad: 2010-10-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Är cancerforskningen på rätt väg?

[PRESSINBJUDAN 2010-10-15] Journalister är välkomna till ett symposium vid Karolinska Institutet om cancerforskningens framtid. I fokus står cancerepidemiologin, ett forskningsområde som har gett detaljerad kunskap om orsaker till cancersjukdomar och deras förekomst i samhället. Men hur ska kunskapen användas i kampen mot cancer?

- Vi har bjudit in ledande cancerforskare och debattörer som på olika sätt visar att det behövs nytänkande och förändringar inom forskningen för att den ska komma samhället och patienterna till större nytta, säger Per Hall, arrangör av symposiet och professor i strålningsepidemiologi vid Karolinska Institutet.

Huvudtalare är Clifton Leaf, journalisten som 2004 skrev den mycket uppmärksammade artikeln "Why we are losing the war on cancer, and how to win it". Clifton Leaf, som själv har överlevt en cancersjukdom, ifrågasätter om cancerforskningen är på rätt väg och menar att nya strategier måste prövas.

Juha Kere, professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet talar om vikten av ökat samarbete mellan allt mer specialiserade forskningsfält. Medverkar gör även Christopher Wild, chef för WHO:s cancerforskningsorgan IARC, samt Richard Peto som har gjort sig känd som en slagskämpe mot tobak men är också en av världens bästa cancerepidemiologer.

Välkommen till symposiet: What´s the future of cancer epidemiology?

  • Tid: Fredag den 22 oktober klockan 13.00 - 15.45
  • Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet campus Solna

Programmet finns på:

För mer information, kontakta: